..
บฝ.๑๑     BF.11     Lockheed T-33A
                  ..

                  ..

History

T.

Geschichte

 

                  ..

Pictures

Bilder

 
  10. Sqn. 1st Wing 11. Sqn. 1st Wing 11. Sqn. 1st Wing
 
  101. Sqn. 1st Wing 101. Sqn. 1st Wing 561. Sqn. 56th Wing
   
  561. Sqn. 56th Wing 561. Sqn. 56th Wing  
                  ..
  T-33A BF.11-9/05 as 1016 (later 1116)from the 10. Sqn 1st Wing. (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) Possible BF.11-3/98 in 1955 as the T-33A was introduced. (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A BF.11-23/13 # 1131 (Photo courtesy RTAF via Phakphum Tangkijjarak) T-33A BF.11-4/98 1114 belongs to the 11 Sqn 1st Wing RTAFB Don Muang
T-33A BF.11-16/12 10125 belongs to the 101 Sqn 1st Wing RTAFB Korat T-33A BF.11-18/12 1121 from the 11 Sqn 1st Wing  An undidentified T.33A in the USAF SEA camouflage BF.11-25/13 T-33A BF.11-25/13 # 10133 (Photo courtesy RTAF via Phakphum Tangkijjarak) T-33A BF.11-23/13 10131 from the 101 Sqn 1st Wing. The 11 Sqn was 1978 renumbered 101 Sqn.
T-33A 1134 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A  # 1117 Two T-33A in flight BF.11-31/25 56112 and  BF.11-38/26 56114 T-33A BF.11-40/31 56133 in the colours of the 561 Sqn T-33A BF.11-25/13 # 56132 (Photo courtesy RTAF via Phakphum Tangkijjarak)
T-33A BF.11-31/25 56112 T-33A BF.11-34/26 56113 in storage at RTAFB Hat Yai T-33A BF.11-25/13 as 56132 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33 A BF.11-34/26 as 56113 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A BF.11-34/26 as 56113 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak)
Take of from T-33A BF.11-37/26 56134 at RTAFB Hat Yai T-33A BF.11-37/26 56134 in flight. T-33A BF.11-38/26 as 56114 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A 56123 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A BF.11-18/12 1121 from the 11 Sqn 1st Wing (Photo from the collection of Phakphum Tangkijjarak)
T-33A BF.11-34/26 as 56113 (Photo courtesy RTAF via Phakphum Tangkijjarak) T-33A BF.11-34/26 as 56114 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A 56115 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A 56113  (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A BF.11-34/26 56113 in a faded gray sheme.
   
T-33A  (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak) T-33A 56113 (Photo collection of Phakphum Tangkijjarak)      
                  ..
Serial, Lockheed T-33A
Typ Thai Serial s/n Buzz Sqn / Wing Base Delivered Withdrawn Remarks
T-33A BF.11-1/98 8837 / 53-5498 1011 10 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 3.8.1955 25.7.1966 ....
T-33A BF.11-2/98 8839 / 53-5500 1012 10 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 3.8.1955 27.4.1966 ...
T-33A BF.11-3/98 8840 / 53-5501 1013 10 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 3.8.1955 23.7.1970 Crashed
T-33A BF.11-4/98 8841 / 53-5502 1114 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 3.8.1955 16.1.1976 former 1014
T-33A BF.11-5/98 8842 / 53-5503 1112 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 3.8.1955 30.5.1973 ...
T-33A BF.11-6/98 8843 / 53-5504 1111 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 3.8.1955 16.1.1976 ...
T-33A BF.11-7/05 5904 / 51-6572 1113 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 22.9.1962 16.1.1976 ...
T-33A BJF.11-8/05 5972 / 51-6640 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 22.9.1962 12.7.1973 6.1972 converted to BJF.11 (Attack-Trainer)
T-33A BF.11-9/05 5973 / 51-6641 1116 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 22.9.1962 16.1.1976 ...
T-33A BJF.11-10/05 6011 / 51-6679 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 22.9.1962 12.7.1973 6.1972 converted to BJF.11 (Attack-Trainer)
T-33A BF.11-11/05 6241 / 51-6909 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 22.9.1962 25.7.1966 ...
T-33A BJF.11-12/05 6403 / 51-8619 1124 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 22.9.1962 22.5.1974 6.1972 converted to BJF.11 (Attack-Trainer)
T-33A BF.11-13/05 7646 / 52-9511 1125 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 22.9.1962 20.9.19.65 ...
T-33A BF.11-14/10 8052 / 52-9792 1126 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 30.10.1967 16.1.1976 ...
T-33A BF.11-15/10 8142 / 52-9836 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 30.10.1967 24.9.1980 Preserved at Khampaeng Saen
T-33A BF.11-16/12 5417 / 51-4123 1125 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 7.5.1969 14.9.1980 ...
T-33A BF.11-17/12 5879 / 51-6547 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 7.5.1969 24.9.1980 ...
T-33A BF.11-18/12 7390 / 52-9305 1121 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 7.5.1969 30.2.1973 ...
T-33A BF.11-19/12 8372 / 53-5033 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 7.5.1969 23.7.1970 Crashed
T-33A BF.11-20/12 8564 / 53-5225 1123 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 7.5.1969 24.9.1980 ...
T-33A BF.11-21/13 8333 / 53-4994 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 6.1.1970 6.7.1983 Crashed
T-33A BF.11-22/13 8817 / 53-5478 11.. 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 6.1.1970 15.3.1072 Crashed on landing at Don Muang
T-33A BF.11-23/13 9405 / 53-5929 56131 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 6.1.1970 11.10.1993 former 1131, 10131, Preserved at Don Muang
T-33A BF.11-24/13 9552 / 53-6020 1132 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 6.1.1970 9.1.1073 Crashed near Samut Sakhon
T-33A BF.11-25/13 9643 / 53-6040 56132 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 6.1.1970 11.10.1993 former 1133, 10133,
T-33A BF.11-26/13 9727 / 53-6106 1134 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 6.1.1970 2.11.1979 Preserved at Korat
T-33A BF.11-27/13 9761 / 53-6140 1135 11 Sqn 1. Wing RTAFB Don Muang 6.1.1970 1979 Preserved at Chitladda Palace
T-33A BF.11-28/25 6952 / 51-9168 56111 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 6.12.1982 9.10.1995 former 10111
T-33A BF.11-29/25 8459 / 53-5120 101... 101 Sqn 1. Wing RTAFB Korat 6.12.1982 23.12.1983 Crashed in Bua Yai District
T-33A BF.11-30/25 8471 / 53-5132 101.. 101 Sqn 1. Wing RTAFB Korat 6.12.1982 25.10.1985 Crashed into sea 11 miles off Koh Noo
T-33A BF.11-31/25 8621 / 53-5282, 56112 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 6.12.1982 11.10.1993 ...
T-33A BF.11-32/26 5811 / 51-4516 101.. 101 Sqn 1. Wing RTAFB Korat 12.1.1983 29.4.1987 Crashed
T-33A BF.11-33/26 7153 / 51-17414 101.. 101 Sqn 1. Wing RTAFB Korat 12.1.1983 28.1.1986 Crashed south of Hat Yai Airport
T-33A BF.11-34/26 7582 / 51-17522 56113 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 12.1.1983 17.12.1993 Crashed
T-33A BF.11-35/26 8298 / 53-4959 56115 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 12.1.1983 31.3.1994 Crashed
T-33A BF.11-36/26 5678 / 51-4383 101 101 Sqn 1. Wing RTAFB Korat 8.2.1983 8.8.1988 ...
T-33A BF.11-37/26 6536 / 51-8752 56134 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 8.2.1983 14.1.1993 Preserved at Hat Yai
T-33A BF.11-38/26 7689 / 51-17544 56114' 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 9.2.1983 5.7.1995 ...
T-33A BF.11-39/26 1332 / 57-0683 561... 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 8.2.1983 14.11.1985 Crashed in Tambon Klong Hoikiong
T-33A BF.11-40/31 1187 / 57-0538 56133 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 1.6.1988 30.6.1992 Tango Club 1133
T-33A BF.11-41-31 1266 / 57-0617 56121 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 1.6.1988 31.3.1994 ...
T-33A BF.11-42/31 1335 / 57-0686 56122 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 1.6.1988 30.6.1992 ...
T-33A BF.11-43-31 1437 / 58-0468 56123 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 1.6.1988 31.3.1994 ...
T-33A BF.11-44/31 1443 / 58-0474 56124' 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 1.6.1988 30.6.1992 ...
T-33A BF.11-45-31 1494 / 58-0525 56125 561 Sqn 56. Wing RTAFB Hat Yai 1.6.1988 30.6.1992 ...
T-33A BF.11-46/31 1603 / 58-0634 ... ... ... 1.6.1988 14.3.1989 never entered service
                  ..
 
Specifications

Lockheed T-33A

Wingspan

Spannweite

11.5 m

Length

Länge

11.2 m

Height

Höhe

3.3 m

Wing area

Flügelfläche

?

Engine

Motor

1× Allison J33-A-35 centrifugal compressor turbojet, 23 kN

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

970 km/h

Empty weight

Leergewicht

3,775 kg

Loaded weight

Startgewicht

6,865 kg

Climb Rate

Steigrate

?

Service ceiling

Gipfelhöhe

14,600 m

Range

Reichweite

2,050 km

Armament

Bewaffnung

none
Capacity Zuladung 1 Pilot
                  .
T-33A BF.11-40/31 from the Tango Club
 
                  .

- Last update 30. December 2012

Written 20. May 2006

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -