..
ฮ.     H.4     Sikorsky H-34 Chocktaw
ฮ.     H.4A     Sikorsky S-58T Twin Pack
                  ..

                  ..

History

Th

Geschichte

 

                  ..
 
  31 Sqn. 3. Wing 31 Sqn. 3. Wing 31 Sqn. 3. Wing
 
  33 Sqn. 3. Wing 63 Sqn. 6. Wing 63 Sqn. 6. Wing
 
  63 Sqn. 6. Wing 201 Sqn. 2. Wing 201 Sqn. 2. Wing
                   

Pictures

Bilder

 

Sikorsky H-34 Chocktaw

   
 
 

Sikorsky S-58T Twin Pack

 

 
   
                  ..
 
Specifications

Sikorsky H-34

Rotor diameter Rotor Durchmesser 17.00 m

Length

Länge

14.20 m

Height

Höhe

4.50 m

Engine

Motor

1 x Wright R-1820-84
1525 PS

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

198 km/h

Empty weight

Leergewicht

3,582 kg

Loaded weight

Startgewicht

6,349 kg

Climb Rate

Steigrate

335 m/min

Service ceiling

Gipfelhöhe

2,895 m

Range

Reichweite

450 km

Armament

Bewaffnung

1x 7,5 mm MG
Capacity Zuladung Crew 2
                  ..
Serial, Sikorsky H-34 Chocktaw
Typ Thai Serial US Serial s/n Buzz Delivered Withdrawn Remarks
CH-34C H4- 54-933 58-236 ? ? ? ex. US Army
CH-34C H4- 54-934 58-237 ? ? ? ex. US Army
CH-34C H4- 54-3010 58-349 ? ? ? ex. US Army
UH-34D H4- 144644 58-572 ? ? ? ex. Air America
CH-34C H4- 57-1763 58-1019 ? ? ? ex. US Army
UH-34D H4- 148767 58-1318 ? ? ? ex. USMC
UH-34D H4- 150218 58-1558 ? ? ? ex. USMC
UH-34D H4- 63-8248 58-1615 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8249 58-1640 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8250 58-1641 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8251 58-1642 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8252 58-1653 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8253 58-1654 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8254 58-1655 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8255 58-1686 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8256 58-1687 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8257 58-1701 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8258 58-1702 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-8259 58-1714 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4--25/05 63-13006 58-1726 ? ? ? leased to. Air America
UH-34D H4- 63-13007 58-1727 ? ? ? leased to. Air America
UH-34D H4- 63-13008 58-1728 ? ? 5. Mar. 1965 leased to. Air America
UH-34D H4- 63-13009 58-1729 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-13010 58-1730 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-13011 58-1731 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-13012 58-1732 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-13013 58-1733 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 63-13014 58-1734 ? ? ? ex. RLAF
UH-34D H4- 153129 58-1767 ? ? ? ex. USMC
? H4- ? ? ? ? ? ...
? H4- ? ? ? ? ? ...
? H4- ? ? ? ? ? ...
 
Sikorsky H-34 Chocktaw
Type

US Serial

Reg.

s/n

Delivered

Withdrawn

Remarks

UH-34D 148756 - 58-1292 ? ? ex. VNAF
UH-34D 149341 - 58-1440 ? ? ex. VNAF
UH-34D 149378 - 58-1480 ? ? ex. VNAF
UH-34D 153123 - 58-1788 ? ? ex USMC / to RTAF
             
                  ..
Serial, Sikorsky S-58T Twinn Pack
Typ Thai Serial s/n Buzz Sqn / Wing Base Delivered Withdrawn Remarks
S-58T H4A-64/30 ? 20117 201 Sqn. 2 Wing ? 2003 ...
S-58T H4A-34/09 153129 20121 201 Sqn. 2 Wing 31.1.1979 2003 ...
S-58T H4A-15/06 63-8249 20126 201 Sqn. 2 Wing 31. 5.1979 2003 ...
S-58T H4A-17/06 63-8251 20132 201 Sqn. 2 Wing 3.10.1980 2003 ...
S-58T H4A-20/06 63-8254 20133 201 Sqn. 2 Wing 28. 3.1979 2003 ...
S-58T H4(k)-23/07 63-8257 20135 201 Sqn. 2 Wing 2. 3.1979 2003 ...
S-58T H4(k)-27/07 63-13011 20141 201 Sqn. 2 Wing 2.3.1979 2003 ...
S-58T H4(k)-28/07 63-13012 20142 201 Sqn. 2 Wing 30.8.1982 2003 ...
S-58T H4(k)-31/07 63-13009 20143 201 Sqn. 2 Wing 20.10.1982 2003 ...
S-58T H4A-58/12 150218 20147 201 Sqn. 2 Wing 8.3.1979 2003 ...
S-58T H4A-59/12 148756 20148 201 Sqn. 2 Wing 11.3.1981 2003 ...
S-58T H4A-11/05 54-934 20151 201 Sqn. 2 Wing 21. 6.1982 2003 ...
S-58T H4A-10/05 54-933 20153 201 Sqn. 2 Wing 1980 2003 ...
S-58T H4A-21/07 63-8255 20154 201 Sqn. 2 Wing 17.04.1979 2003 ...
S-58T H4A-42/09 57-1763 20157 201 Sqn. 2 Wing 26.7.1983 2003 ...
S-58T H4A-53/10 54-3010 20161 201 Sqn. 2 Wing 3.12.1982 2003 ...
S-58T H4A-61/19 149378 20171 201 Sqn. 2 Wing 21.1.1980 2003 ...
S-58T H4A-62/19 149341 20172 201 Sqn. 2 Wing 27.5.1980 2003 ...
S-58T H4A-63/19 153123 20173 201 Sqn. 2 Wing 18.7.1980 2003 ...
                   

- Last update 22. January 2013

Written 20. May 2006

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -